ONAsnaživanje – Ekonomsko osnaživanje žena koje su preživele nasilje

ONAsnaživanje je projekat usmeren na ekonomsko jačanje žena koje su preživele nasilje, ali i onih žena koje pripadaju nekoj od socijalno ugroženih kategorija stanovništva.

Cilj projekta je uvođenje nove usluge ekonomskog osnaživanja žena, koja zajedno sa već postojećom fizičkom i psihološkom pomoći, omogućuje potpuniju podršku ženama. Ekonomskim osnaživanjem umanjuju se šanse da se žena vrati nasilniku, usled nemogućnosti da izdržava sebe i svoju decu ili da prihvata loše uslove rada koje poslodavci nameću. Programom žene dobijaju priliku da ostvare ekonomsku nezavisnost, žive dostojno, uvećaju svoja znanja, unaprede svoje sposobnosti i kapacitete za posao po izboru i budu u prednosti na tržištu rada (u odnosu na dosadašnji nepovoljani položaj). Uvođenje ekonomskog osnaživanja važan je korak ka integrisanom odgovoru na nasilje prema ženama!

U okviru prvog ciklusa projekta (2013 – 2016) koji je sproveden u Somboru osnovano je socijalno preduzeće Dobra bašta koje se bavi proizvodnjom organske hrane. Prodajom iste ulaže se u edukaciju žena kroz razne vidove treninga, radionica, kurseva itd.  U ovoj fazi projekta oko 50 žena prošlo je program edukacije koji se sastojao od 10 različitih treninga, a između ostalog je uključivao i šestomesečni trening izrade bisnis plana.  Realizovani treninzi su se odnosili na veštinu prezentacije i prodaje, vođenje ličnih finansija, karijernog osnaživanja, ali su uključivali i neke specifične treninge poput treninga iz organske proizvodnje, izrade bio sapuna, dekoracije predmeta u dekupaž i trasfer tehnici, itd.

U okviru novog ciklusa projekta (2017 – 2019) model ekonomskog osnaživanja koji je uspešno realizovan u Somboru, sprovodi se u još dva grada u Srbiji – Sremskoj Mitrovici i Pančevu.

U ovim gradovima osnivaju se  socijalna preduzeća/trening centri u saradnji sa lokalnim centrima za socijalni rad, sigurnim kućama i lokanim ženskim nevladinim organizacijama, koje imaju aktivnu ulogu u pružanju usluga i funkcionisanju novog preduzeća. Lokalne liderke zajedno sa zaposlenima centra za socijalni rad pohađaju obuku kojima će uvećati svoj kapacitet za davanje podške ekonomskom osnaživanju žena iz svoje lokalne zajednice. Takođe, kao i u pilot projektu, formiraće se i mreža društveno odgovornih predstavnika privatnog sektora koji će svojim angažmanom pružati podršu edukaciji i zapošljavanju žena i nakon završetka projekta.

Pored edukacije i kurseva koje će učesnice projekata imati mogućnost da pohađaju u okviru trening centra čije bi finanskiranje nakon završetka projekta trebalo da se obezbedi iz ostvarenog profita novoosnovanh socijalnih preduzeća, u ovom ciklusu predviđena je i finansijska podrška za najboljih  15 biznis ideja žena sa teritorije Pančeva, Sremske Mitrovice i Sombora. Po završetku treninga iz biznis planiranja, najbolje ženske preduzetničke inicijative biće nagrađene i mikro grantovima. Ovakav vid podrške znatno će uvećati priliku učesnicama projekta da dodatno unaprede svoja znanja i veštine, kao i da naprave odlučujući korak ka ekonomskoj nezavisnosti.

ONAsnaživanje je inicirao Fond B92, a projekat se sprovodi u partnerstvu sa SMART kolektivom, Gradovima i Centrima za socijalni rad u Sremskoj Mitrovici, Pančevu i Somboru. Finasijska podrška projektu i poverenje je dato od strane Fonda Ujedinjenih nacija za borbu protiv nasilja prema ženama.