Ekonomsko osnaživanje žena

ONAsnazivanje

ONAsnaživanje je program Fonda B92 usmeren na ekonomsko jačanje žena koje su preživele nasilje, ali i onih žena koje pripadaju nekoj od socijalno ugroženih kategorija stanovništva.

Osnaživanje žena na tržištu rada i razvoja malih biznisa (2019 – 2021)

Ovaj projekat usmeren je na ekonomsko osnaživanje žena kroz organizaciju raznih obuka za sticanje konkretnih veština ali i radionica ličnog razvoja i usavršavanja. U projektu je učestvovalo preko 250 žena, a posebna prednost davala se učešću žena koje pripadaju socijalno osetljivim kategorijama - ženama sa sela, sa iskustvom nasilja, kao i drugim višestruk marginalizovanim ženama.

Radionice konkretnih veština održavane su u tri socijalna preduzeća ranije osnovana u okviru programa ONAsnaživanje – Ruke u Pančevu, Somborska dobra bašta u Stanišiću i Mitrovačka dobra bašta u Grgurevcima. Ordžano je ukupno 9 radionica na različite tema (radionice organske proizvodnje, prerade voća i povrća, veza, šivenja i sl), a obuku je proslo ukupno 81 žena sa terirorija ovih opština.

Pored toga, 140 žena je učestvovalo na 15 Radionica ličnog razvoja, održanih uživo i online, i steklo raznolike nove veštine - veština prodaje, samozapošljavanja, vođenje administracije u udruženju, upravljanja rizicima i digitalnog marketinga.

Na kraju, u cilju ublažavanja ekonomskim posledica pandemije koronavirusa, 11 žena koje vode male biznise na opšrinama teritorija Sremske Mitrovice, Sombora i Pančeva dodeljenu sa grantovi podrške, dok su socijalna preduzeća „Ruke“, „Mitrovačka“ i „Somborska dobra bašta“ opremljena kompletnom računarskom i kancelarijskom opremom nakon čega je odžana i trodnevna Obuka rada naračunaru za preko 20 članica udruženja.

Ovaj projekat je podržan od strane Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women) u okviru projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“, koji finansira Evropska unija.

Razvoj mreže Onasnaživanje (2019 – 2020)

Projekat koji finansira Ambasada SAD u Srbiji usmeren je na razvoj mreže malih preduzetnica i proizvođačica na nivou Srbije. Glavni ciljevi su institucionalizacija postojanja mreže, mapiranje potreba i kapaciteta članica mreže, promocija mreže i proizvoda članica, kao i edukacija, a sa idejom smanjenja rizika od ekonomskog nasilja. U projektu je učestvovalo preko 40 žena koje vode svoje male biznise.

Radionice organske proizvodnje (2017)

Ovaj projekat uspešno je sproveden tokom prve polovine 2017. godine u socijalnom preduzeću „Somborska dobra bašta“ u Stanišiću. Kroz program koji je podržala Australijska ambasada u Beogradu, a u saradnji sa Poljoprivrednom stručnom službom Sombor organizovan je niz praktičnih i teorijskih obuka iz oblasti organske proizvodnje. Obuku je pohađalo preko 40 žena, pripadnica osetljivih društvenih grupa iz Sombora i okoline.

Ekonomsko osnaživanje žena u sigurnim kućama - Onasnaživanje (2017 – 2019 i 2013 - 2016)

Model ekonomskog osnaživanja koji je uspešno realizovan u Somboru u periodu od 2013. do 2016. godine, dok je u drugoj gazi implementiran u još dva grada u Srbiji – Sremskoj Mitrovici i Pančevu.

U ovim gradovima osnovana su socijalna preduzeća/trening centri u saradnji sa lokalnim centrima za socijalni rad, sigurnim kućama i lokanim ženskim nevladinim organizacijama, koje imaju aktivnu ulogu u pružanju usluga i funkcionisanju novih preduzeća. Socijalno preduzeće „Mitrovačka dobra bašta“ u Sremskoj Mitrovici fokusirano je na proizvodnju proizvoda od voća i povrća na tradicionalan način i bez šećera ili sa smanjenom količinom šećera, bez aroma, aditiva i konzervansa. Džemovi, sokovi i kašice, prave se od pažljivo gajenog i biranog voća, u kućnim uslovima, od strane i pod kontrolom iskusnih domaćica. Oslanjajući se na spoj tradicionalne tehnike i modernog dizajna, socijalno preduzeće „Ruke“ u Pančevu orijentisano je na proizvodnju visokokvalitetnih unikatnih tekstilnih proizvoda poput cegera, jastučnica, krpa, sedalica, podmetača itd.

Takođe, kroz projekat je dodeljeno 15 mikro grantova najboljim ženskim biznis idejama sa teritorije Pančeva, Sremske Mitrovice i Sombora.  

U okviru prvog ciklusa projekta koji je sproveden u Somboru osnovano je socijalno preduzeće „Somborskadobra bašta“ koje se bavi proizvodnjom organske hrane. Prodajom iste ulaže se u edukaciju žena kroz razne vidove treninga, radionica, kurseva itd.  U ovoj fazi projekta oko 50 žena iz Sombora prošlo je program edukacije koji se sastojao od 10 različitih treninga, a između ostalog je uključivao i šestomesečni trening izrade bisnis plana. Realizovani treninzi su se odnosili na veštinu prezentacije i prodaje, vođenje ličnih finansija, karijernog osnaživanja, ali su uključivali i neke specifične treninge poput treninga iz organske proizvodnje, izrade bio sapuna, dekoracije predmeta u dekupaž i transfer tehnici, itd, dok je u drugoj fazi projekta obuku prošlo oko 150 žena iz Pačeva i Sremske Mitrovica. Finansiranje ovog projekta od 2013. do 2016. i od 2017. do 2019. obezbedio je Fond Ujedinjenih nacija za suzbijanje nasilja prema ženama.  

Program ONAsnaživanje inicira i sprovodi Fond B92, u saradnji sa mnogobrojnim partnerima i uz podršku različitih donatora.

Više o aktuelnim aktivnostima u okviru programa ONAsnažanje:

Web https://onasnazivanje.rs/

FB https://www.facebook.com/onasnazene/