O nama

Fond B92 je neprofitna nevladina organizacija koja kreira i sprovodi humanitarne, kulturne, filantropske i društveno odgovorne kampanje i projekte u cilju prevencije i rešavanja različitih društvenih  problema. Od svog osnivanja 2004. godine, nalazi se na prvoj liniji borbe za bolje društvo iniciranjem promena i stvaranjem pozitivne društvene klime u Srbiji i regionu. Organizacija trenutno ima 12 zaposlenih, redovno angažuje i volontere, a sve svoje akcije sprovodi u saradnji sa mnogobrojnim donatorima, partnerima, kompanijama i društveno odgovornim pojedincima.

Fond B92 nosilac je najpoznatijih i najuspešnihih humanitarnih akcija na ovim prostorima – Bitke za bebe i Bitke za porodilišta. Od 2011. godine u okviru akcije Bitka za bebe za preko 50 zdravstvenih ustanova u Srbiji obezbeđeno je 215 inkubatora. U akciju je bilo uključeno preko 700 kompanija, institucija, organizacija i preko milion pojedinaca koji su donirali više od 2,5 miliona evra. Nastavak ovog poduhvata od 2012. odvija se kroz akciju Bitka za porodilišta, kroz koju se nabavlja neophodna neonatološka i ginekološka oprema. Akcija je obuhvatila preko 70 zdravstvenih ustanova kojima je donirana oprema u vrednosti od preko 3 miliona evra. Do sada je proglašeno 40 pobeda u ustanovama kojima je obezbeđena sva neophodna oprema za zbrinjavanje beba i majki.

Početkom 2017. Fond je pokrenuo program Bitka za znanje i akciju KODigranje koji za cilj imaju razvoj nove pismenosti kod dece osnovnoškolskog uzrasta, sticanje funkcionalnog znanja i učenje veština neophodnih za život u 21. veku. Program je usmeren na opremanje svih osnovnih škola u Srbiji IT i robotičkom opremom, te osposobljavanje nastavnika da modernu opremu koriste kao nastavno sredstvo, što za krajnji cilj ima da deca uče programiranje kroz igru, ali i da programirajući uče i razvijaju kritičko mišljenje i veštine rešavanja problema što bi trebalo da ih motiviše da se u budućnosti bave tzv. STEM zanimanjima (prirodne i matematičke nauke, tehnologija i inženjerstvo). Tokom prvih godinu dana u program je uključena trećina osnovnih škola iz svih krajeva Srbije, što znači da je više od 400 škola dobilo preko 2.000 edukativnih mBot robota, te da je oko 600 nastavnika prošlo obuku za korišćenje robota u nastavi.  Kroz akciju se na godišnjem nivou organizuje i nekoliko takmičarskih kola u okviru lige KODigranje.

Poražavajuća statistika o porodičnom nasilju navela nas je da izgradimo 7 sigurnih kuća širom Srbije za zbrinjavanje žena sa iskustvom nasilja. Kroz projekat ONAsnaživanje koji za cilj ima ekonomsko jačanje žena koje su preživele nasilje, osnovano je socijalno preduzeće Dobra bašta, a ekonomski je osnaženo više od 60 žena kako bi konačno izašle iz kruga nasilja.

Pod pravnim okvirom Fonda B92 funkcioniše Kulturni centar Rex, kao dugogodišnje čvoršte savremene, društveno angažovane umetnosti i analitičke kulturne prakse u poljima pozorišne i vizuelne umetnosti, muzike, filma, videa i novih medija. Pored svog Govornog Programa koji se bavi gorućim društenim pitanjima, redovnim izložbama i koncertima, Rex je učestvovao i kao partner na evropskom projektu Korners - platformi za umetnike i publiku koja se stvara u saradnji sa preko 50 umetnika i 30 organizacija kroz zajednički rad na umetničkim projektima u raznim „uglovima“ Evrope koji tako prevazilaze geografska, politička i ekonomska ograničenja.

Program Slobodna Zona, baziran na različitim upotrebama društveno angažovanog filma, 13 godina neprekidno se razvija u nekoliko različitih pravaca – godišnji filmski festival Slobodna Zona o ljudskim pravima, Turneja odabranih filmova po celoj Srbiji, mesečne projekcije dokumentarnih filmova u Kulturnom centru Rex. Edukativni program Slobodna Zona Junior - Film kao pomoćno sredstvo u nastavi građanskog vaspitanja već 10 godina radi na podizanju svesti mladih o značaju ljudskih prava: organizovano je 85 seminara za obuku više od 1700 nastavnika u cilju korišćenja filma kao nastavnog sredstva, a zahvaljujući tome više od 500.000 đaka u Srbiji o svetu saznaje kroz upotrebu filma u nastavi.

Ostali brojni projekti Fonda uključuju: Centar za bezbedni internet (50.000 dece i roditelja informisanih o bezbednosti na internetu), Bitku za škole (2 obnovljene i rekonstruisane škole), Re:Generaciju koja se bavi društvenim aktivizmom mladih a čiji je neizostavni deo i prva regionalna veb serija Samo Kažem (više od pola miliona gledalaca), Vremeplov, Info Park, Pregled za sve, Kampanju protiv raka dojke, Akcije dobrovoljnog davanja krvi, Pokret za brigu o starima 65+.