O nama

Fond B92 je neprofitna nevladina organizacija koja kreira i sprovodi humanitarne, kulturne, filantropske i društveno odgovorne kampanje i projekte u cilju prevencije i rešavanja različitih društvenih  problema. Od svog osnivanja 2004. godine, nalazi se na prvoj liniji borbe za bolje društvo iniciranjem promena i stvaranjem pozitivne društvene klime u Srbiji i regionu. Organizacija trenutno ima 12 zaposlenih, redovno angažuje i volontere, a sve svoje akcije sprovodi u saradnji sa mnogobrojnim donatorima, partnerima, kompanijama i društveno odgovornim pojedincima.

Fond B92 nosilac je najpoznatijih i najuspešnihih humanitarnih akcija na ovim prostorima – Bitke za bebe i Bitke za porodilišta. Od 2011. godine u okviru akcije Bitka za bebe za preko 60 zdravstvenih ustanova u Srbiji obezbeđeno je 212 inkubatora. U akciju je bilo uključeno preko 700 kompanija, institucija, organizacija i preko milion pojedinaca koji su donirali više od 2,5 miliona evra. Nastavak ovog poduhvata od 2012. odvija se kroz akciju Bitka za porodilišta, kroz koju se nabavlja neophodna neonatološka i ginekološka oprema. Akcija je obuhvatila preko 70 zdravstvenih ustanova kojima je donirana oprema u vrednosti od preko 2,8 miliona evra. Do sada je proglašena 31 pobeda u ustanovama kojima je obezbeđena sva neophodna oprema za zbrinjavanje beba i majki.

Poražavajuća statistika o porodičnom nasilju navela nas je da izgradimo 7 sigurnih kuća širom Srbije za zbrinjavanje žena sa iskustvom nasilja. Kroz projekat ONAsnaživanje koji za cilj ima ekonomsko jačanje žena koje su preživele nasilje, osnovano je socijalno preduzeće Dobra bašta, a ekonomski je osnaženo više od 45 žena.

Pod pravnim okvirom Fonda B92 funkcioniše Kulturni centar Rex, kao dugogodišnje čvoršte savremene, društveno angažovane umetnosti i analitičke kulturne prakse u poljima pozorišne i vizuelne umetnosti, muzike, filma, videa i novih medija. Pored svog Govornog Programa koji se bavi gorućim društenim pitanjima, redovnim izložbama i koncertima, Rex je učestvovao i kao partner na evropskom projektu Korners - platformi za umetnike i publiku koja se stvara u saradnji sa preko 50 umetnika i 30 organizacija kroz zajednički rad na umetničkim projektima u raznim „uglovima“ Evrope koji tako prevazilaze geografska, politička i ekonomska ograničenja.

Program Slobodna Zona, baziran na različitim upotrebama društveno angažovanog filma, 12 godina neprekidno se razvija u nekoliko različitih pravaca – godišnji filmski festival Slobodna Zona o ljudskim pravima, Turneja odabranih filmova po celoj Srbiji, mesečne projekcije dokumentarnih filmova u Kulturnom centru Rex. Edukativni program Slobodna Zona Junior - Film kao pomoćno sredstvo u nastavi građanskog vaspitanja već 10 godina radi na podizanju svesti mladih o značaju ljudskih prava: organizovano je 85 seminara za obuku više od 1700 nastavnika u cilju korišćenja filma kao nastavnog sredstva, a zahvaljujući tome više od 500.000 đaka u Srbiji o svetu saznaje kroz upotrebu filma u nastavi.

Ostali brojni projekti Fonda uključuju: Centar za bezbedni internet (50.000 dece i roditelja informisanih o bezbednosti na internetu), Bitku za škole (2 obnovljene i rekonstruisane škole), Re:Generaciju koja se bavi društvenim aktivizmom mladih a čiji je neizostavni deo i prva regionalna veb serija Samo Kažem (više od pola miliona gledalaca), Vremeplov, Info Park, Pregled za sve, Kampanju protiv raka dojke, Akcije dobrovoljnog davanja krvi, Pokret za brigu o starima 65+.

Početkom 2017. Fond je pokrenuo program Bitka za znanje i akciju KODigranje koji za cilj imaju razvoj nove pismenosti kod dece osnovnoškolskog uzrasta, sticanje funkcionalnog znanja i učenje veština neophodnih za život u 21. veku. Program je usmeren na opremanje svih osnovnih škola u Srbiji IT i robotičkom opremom, te osposobljavanje nastavnika da modernu opremu koriste kao nastavno sredstvo, što za krajnji cilj ima da deca uče programiranje kroz igru, ali i da programirajući uče i razvijaju kritičko mišljenje i veštine rešavanja problema što bi trebalo da ih motiviše da se u budućnosti bave tzv. STEM zanimanjima (prirodne i matematičke nauke, tehnologija i inženjerstvo).

Kontaktirajte nas