Slobodna zona junior

Program Slobodna zona Junior uspostavljen je 2006. godine sa namerom da se u Srbiji pokrenu razgovori i prošire znanja o aktuelnim društvenim i političkim temama iz celog sveta, te da se putem primene angažovanih filmova u obrazovanju doprinese razvoju kritičkog razmišljanja kod mladih ljudi, povećanju medijske pismenosti, tolerancije, te razbijanju predrasuda i stereotipa.

Program se tokom godina širio, te danas obuhvata aktivnosti u osnovnoškolskoj, srednješkolskoj i visokoškolskoj nastavi, kao i vanškolske programe za srednjoškolce.U okviru potprograma Slobodna zona u osnovnim i srednjim školama do sada je izdato 4 priručnika praćenih kompilacijama filmova za korišćenje filma u nastavi u osnovnoškolskom i srednješkolsom obrazovanju. Seminar u okviru ovog program do sada je prošlo više od 1300 nastavnika osnovnih i srednjih škola iz cele Srbije, a program je iz ciklusa u ciklus bivao akreditovan od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Nakon višegodišnjeg rada u osnovnoškolskom i srednješkolskom obrazovanju, metodika rada sa filmom kao nastavnim sredstvom prošle školske godine uvedena je i u visokoškolsko obrazovanje.

Tokom školske 2016/2017 godine akreditovan je i novi predmet "Film u nastavi", koji je realizovan na studijskom programu master akademskih studija Centra za obrazovanje nastavnika na Filozofskom fakultetu u Beogradu. U okviru ovog programa u saradnji sa organizacijom People in Need iz Praga, izdali smo i priručnik za studente, zasnovan na češkoj upotrebi filma u visokoškolskom obrazovanju.

Deo projekta Slobodna zona Junior čine i radionice angažovanog dokumentarnog filma za srednjoškolce – Regionalni kamp angažovanog filma za srednjoškolce i škola dokumentarnog filma za srednjoškolce “Free Zone Filmmaker School” (namenjena srednjoškolcima sa teritorije grada Beograda i okoline). Cilj ove radionice jeste da srednjoškolcima pruži uvid u domete društvenog aktivizma, različite aspekte kreiranja društveno angažovanog filma, da ih ohrabri na interkulturalni dijalog, podstakne i podrži u razvijanju ideja.

U okviru programa Slobodna zona Junior, Fond B92 do sada je radio sa preko 60 srednjoškolaca iz Srbije i regiona koji su imali priliku da uz pomoć filmskih profesionalaca nauče kako da svoju ideju pretvore u filmsku priču. Projekat Slobodna zona Junior i Fond B92, kao producent filma, dobili su 2010. godine godišnju nagradu Ministarstva rada i socijalne politike u kategoriji “Najbolji dokumentarni film ili TV emisija o seksualno i rodno zasnovanom nasilju” za film tada sedamnaestogodišnjeg Nikole Polića koji je svoju ideju razvio i snimio u okviru ovog projekta. Takođe, dokumentarni filmovi učesnika ovog projekta dobitnici su filmskih nagrada na brojnim festivalima u regionu.

Izbor Nagrade mlade publike, koji je 2012. godina ustanovila Evropska filmska akademija, od 2017. u Srbiji se organizuje u saradnji sa programom Slobodna zona Junior. Reč je o prestižnom filmskom događaju za osnovce uzrasta od 12 do 14 godina, koji se svakog proleća paralelno odvija u više od 30 evropskih gradova, a za cilj ima da mlade zainteresuje za evropske priče, ljude, kulturu, društvo, izgradi mostove za razmenu različitih gledišta, poveća svest o važnim društvenim pitanjima, podstakne osećaj zajedništva, razumevanja i tolerancije.

Od 2017. godine pokrenut je i projekat Putujući bioskop “Slobodne zone Junior“ sa radionicom medijske pismenosti i video izložbom učeničkih radova u okviru kojeg je prethodnih godina 1600 srednjoškolaca iz 43 mesta u Srbiji imalo priliku da učestvuje na dvočasovnim radionicama vođenim od strane stručnih eksperata Slobodne zone Junior i da uče o medijskoj pismenosti.

Početkom 2020. godine u okviru Slobodne Zone Junior pokrenut je projekat Naše razlike su naša snaga koji za cilj ima da izgradi kapacitete za prihvatanje kulturnog diverziteta i uspostavljanje interkulturnog dijaloga kod mladih ljudi različitog porekla, kulture i vere, kroz proces neformalnog učenja, interakciju i stvaranje. Projekat direktno uključuje 90 mladih kreativaca uzrasta od 15 do 26 godina koji žive na teritoriji Republike Srbije.  U zavisnosti od njihovog interesovanja jedan deo mladih će učestvovati u Kampovima društveno-angažovanog filma Slobodne zone Junior koji će rezultirati proizvodnjom 12 dokumentarnih ostvarenja, dok će drugi deo njih učestvovati u Radionicama za facilitaciju dijaloga na teme pokrenute u filmovima nastalim u okviru projekta.

U 2021. godini nastavljamo sa radom na pomenutim projektima i razvijamo nove, sa velikim entuzijazmom i verom u unapređenje obrazovanja kroz korišćenje inovativnih i kreativnih alata u nastavi.