Slobodna zona junior

Slobodna zona junior je edukativni projekat Fonda B92 koji se realizuje kroz program Slobodna zona. Projekat je pokrenut, jednim delom, sa namerom da se učenicima osnovnih i srednjih škola, kroz vannastavne aktivnosti, pruži prilika da na kreativan način izraze svoje stavove, a drugim delom, kao odgovor na potrebu za modernizаcijom nastave i podizanjem svesti o pitanjima ljudskih prava među mladima.

Projekat se realizuje kroz program Slobodna zona junior - Film kao pomoćno sredstvo u nastavi građanskog vaspitanja. Ideja programa jeste da se u nastavu građanskog vaspitanja uvedu filmovi koji se bаve temаmа iz širokog korpusа ljudskih prava, a koje su u sklаdu sа nаstаvnim plаnom i progrаmom pomenutog predmeta.

Filmovi namenjeni profesorima građanskog vaspitanja i učenicima koji taj predmet pohađaju, prilagođeni su trajanju školskog časa, uzrastu gledalaca i temama koje obrađuje nastavni predmet.
Priručnici koji prate rad osmišljeni su sa namerom da nastavnicima olakšaju rad i u njima su dati predlozi mogućih metoda rada u učionici.

Od 2006. godine, kada se počelo sa edukativnim programom, kroz aktivnosti u nastavi i vanškolske programe, Fond B92 sarađivao je sa 524 profesora građanskog vaspitanja iz 268 srednjih škola iz 86 mesta širom Srbije. Nakon tri ciklusa programa u srednjim školama, upotrebom iste metodologije kreiran je program za osnovne škole. Izbor od 23 filma i prateće scenarije za njihovo korišćenje na času od školske 2011/2012. godine koristi u nastavi 690 nastavnika iz 428 osnovnih škola u 182 mesta u Srbiji.

Deo projekta Slobodna zona Junior je i Kamp angažovanog dokumentarnog filma koji je koncipiran kao radionica za srednjoškolce. Cilj ove radionice jeste da srednjoškolcima pruži uvid u domete društvenog aktivizma, različite aspekte kreiranja društveno angažovanog filma, da ih ohrabri na interkulturalni dijalog, podstakne i podrži u razvijanju ideja.

Predavači dolaze iz različitih profesionalnih okruženja, odražavajući sveobuhvatnost ovakvog pristupa i težnju da učesnicima radionice pruže relevantno znanje o društveno angažovanoj umetnosti. Kroz ovaj program do sada je prošlo 43 srednjoškolca iz Srbije i ostalih zemalja regiona. U okviru programa snimljeno je pet filmova u režiji učenika srednjih škola, od kojih su neki dobitnici prestižnih nagrada.