Hrana za sve

Akcija Hrana za sve započeta je kao društveno odgovorna kampanja radio televizije B92 i Banke hrane. Cilj ove akcije bio je obezbeđivanje hrane za najugroženije. Prikupljanje sredstava započeto je 2009. Godine, a od tada je obezbeđivana pomoć u nekoliko navrata.

S obzirom da je na početku postalo jasno da se, povremenim i kratkoročnim akcijama, ne mogu zbrinuti svi gladni, započeta je akcija solidarnosti prikupljanjem sredstava SMS donacijma. Kampanja je svoj vrhunac dostigla jednodnevnim Štrajkom glađu protiv gladi. Suzdržavajući se od hrane, građani su se solidarisali sa gladnima. Akciju su pomogli mnogobrojni donatori, koji su obezbedili pomoć i kompletne obroke u nekoliko gradova širom zemlje.

Projekat Hrana za sve pokušaj je da se reši problem gladnih u Srbiji, sa idejom da se svim ljudima koji žive u siromaštvu svakodnevno obezbedi barem jedan kompletan obrok. Prema podacima Svetske banke sa početka akcije, u Srbiji je više od šest stotina hiljada ljudi živelo ispod granice siromaštva. Takođe, podaci UNICEF-a pokazali su da se među njima nalazi i blizu stotinu hiljada dece.

Današnja situacija nije mnogo bolja. Iako se stepen siromaštva u Srbiji smanjio, kao posedica ekonomske krize i nerešenih ekonomsih i socijalnih pitanja, veliki broj ljudi nema osnovne uslove za život. Jedan broj njih živi na Kosovu i Metohiji i susreće se sa problemima kakvi su siromaštvo i glad. Fond B92, u okviru akcije Hrana za enklave, zajedno sa domaćim i stranim donatorima, više puta godišnje obezbeđuje sredstva za najugroženije. Poslednji projekti ekonomskog i poljoprivrednog osnaživanja siromašnih zajednica vodili su ka njihovoj samostalnosti.

Ukoliko i Vi želite da pomognete, to možete učiniti uplatom novca iz Srbije i inostranstva.

Za donacije iz Srbije
Primalac: Fond B92, Jevrejska 16, 11000 Beograd
Broj računa: 205-333-59 Komercijalna banka A.D. Beograd
Svrha uplate: Hrana za enklave (B92)

Za donacije iz inostranstva
Vlasnik računa/Account holder: Fond B92, Jevrejska 16, 11000 Beograd
Banka/Bank: Erste Bank
Broj računa/Account details: 5401990-17539744
Svrha uplate/Payment details: Hrana za enklave (B92) / Food For Enclave (B92)