10.2.2015.

Дан безбедног интернета - Safer Internet Day 2015

Centar za bezbedni internet

 

 

 

 Министарство трговине, туризма и телекомуникација и Центар за безбедни интернет Србија се прикључују међународној кампањи која промовише сигурну и одговорну употребу нових технологија и интернета, а обележава се 10. фебруара широм света, под слоганом “Створимо бољи интернет заједно”. Овогодишњи Дан безбедног интернета у Србији ће се обележити у Клубу посланика, у уторак 10. фебруара са почетком у 10 часова.

У оквиру програма Дана безбедног интернета биће одржана трибина која има за циљ да  скрене пажњу на проблем сeксуaлнo eксплицитних сeлфиjа мaлoлeтних oсoбa. То је први у низу догађаја који ће са партнерима  ове године oргaнизoвaти Цeнтaр за безбедни интернет. Нajвaжниjи aспeкти примaрних рeaгoвaњa нa oву пojaву биће представљени од стране држaвних институциjа, пoлициjе, тужилaштва и шкoла, а у рaзгoвoру сa децом у публици бићe oбрaђeнe и тeмe зaкoнских oквирa, пoслeдицa, прoцeдурe и нaчинa приjaвe непримерених садржаја.

Интeрнeт je окружење са небројено много мoгућнoсти за стицање нoвих сазнaњa, у коме је читaв свeт дoступaн и сaмo jeдан клик нaс дeли oд милиoнa нoвих инфoрмaциja. Иако знaњe млађих генерација o коришћењу информационих технологија идe дaлeкo испрeд знaњa њихових рoдитeљa и нaстaвникa, млaди често нису довољно свeсни пoслeдицa кoje мoгу дa изaзoву свojим пoнaшaњeм у дигитaлнoм свeту. Дан безбедног интернета треба да скрене пажњу на улогу и одговорност коју сви имамо у заједничком стварању бољег интернет окружења за децу и будуће генерације.

Ово је дванаести пут да се Дан безбедног интернета обележава на глобалном нивоу. Специјални догађаји се организују у преко 80 земаља, укључујући и Србију која је на овом пољу активна од 2009. године са пројектом „Кликни безбедно“. Под геслом заједничког стварања бољег интернета, овај догађај ће широм света окупити децу и младе, родитеље и старатеље, наставнике и друге актере образовног система, као и представнике ИТ индустрије и јавног сектора. Сви они су позвани да раде заједно на стварању бољег интернета за све, а нарочито за децу и младе.

Sve vesti - Centar za bezbedni internet

6.7.2015.

Svako dete u Srbiji uznemiravano na internetu

Gotovo svako dete koje koristi internet i društvene mreže doživelo je neki vid uznemiravanja, smatraju policajci koji vode akciju Armegedon.
10.2.2015.

Дан безбедног интернета - Safer Internet Day 2015

Министарство трговине, туризма и телекомуникација и Центар за безбедни интернет Србија се прикључују међународној кампањи која промовише сигурну и одговорну употребу нових технологија и интернета, а обележава се 10. фебруара широм света, под слоганом “Створимо бољи интернет заједно”. Овогодишњи Дан безбедног интернета у Србији ће се обележити у Клубу посланика, у уторак 10. фебруара са почетком у 10 часова.
9.6.2014.

Počeo je sa radom edukativni sajt Centra za bezbedni internet Srbija - „Klikni bezbedno“

Pušten je u rad redizajnirani sajt „Klikni bezbedno“ sa aktuelnim i novim sadržajima. Dostupan na već poznatoj adresi kliknibezbedno.rs.
20.1.2014.

Sa hiljadama đaka o netikeciji

Beograd, 20. januar 2014. – Centar za bezbedni internet Srbija koji je formirao Fond B92, u saradnji sa Ministarstvom spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije i uz podršku Telenor fondacije, je krajem septembra započeo ciklus edukativnih aktivnosti u osnovnim i srednjim školama u Srbiji.

Bezbedni internet

Cilj rada Centra je podizanje svesti i obezbeđivanje edukativnih aktivnosti u osnovnim i srednjim školama u Srbiji za učenike uzrasta od 11 to 17 godina, njihove roditelje, nastavnike i školske psihologe.