Covid-19 akcija

Akciju za borbu protiv virusa korona i pomoć zdravstvenim ustanovama širom Srbije, u martu 2020. godine pokrenuli su Fond B92 i Srpski filantropski forum.

Oslikaj promenu

Oslikaj promenu (Paint The Change) je projekat  utemeljen  na ideji da je umetnost alat i metod učenja koji može da ostvari jak uticaj na ukazivanje na probleme lokalnih zajednica i njihovo sagledavanje i rešavanje.

Bitka za bebe

Bitka za bebe je najveća i najprepoznatljivija akcija Fonda B92, ali istovremeno i najobimnija filantropska akcija u našoj zemlji.

Pokret 65+

Pokret 65+ je humantarna akcija Fonda B92 pokrenuta sa idejom da se poboljša položaj starijih ljudi u Srbiji.

Hrana za sve

Akcija „Hrana za sve“ započeta je kao društveno odgovorna kampanja radio televizije B92 i Banke hrane, a cilj akcije podrazumeva donaciju hrane najugroženijima.

Sigurna kuća

Kampanja za borbu protiv nasilja nad ženama i izgradnju skloništa za smeštaj žrtava.

Re:Generacija

U saradnji sa BBC Media Action, Fond B92 je u novembru 2012. godine pokrenuo Re:Generaciju.

Slobodna zona festival

Festival Slobodna zona pomaže publici u Srbiji da sagleda probleme i stanje ljudskih prava u zemlji i svetu. 

Slobodna zona junior

Slobodna zona junior je edukativni projekat Fonda B92 koji se realizuje kroz program Slobodna zona.

Centar za bezbedni internet

Cilj rada Centra je podizanje svesti i obezbeđivanje edukativnih aktivnosti u osnovnim i srednjim školama u Srbiji za učenike uzrasta od 11 to 17 godina, njihove roditelje, nastavnike i školske psihologe.

Rex

Kulturni centar REX je mesto istraživanja, izvođenja i afirmacije savremene kulturne produkcije.

Bitka za znanje

Projekat koji za cilj ima digitalno opismenjavanje osnovaca 

Kampanja protiv raka dojke

Fond B92 je započeo borbu protiv raka dojke još 2008. godine. Tada je u okviru akcije „77 žena u 7 dana“ sprovedena nacionalna kampanja prikupljanja sredstava za kupovinu mobilnog mamografa za preventivne preglede žena.

Društveno odgovorne akcije

Odeljenje RTV B92 za društvenu odgovornost i kasnije osnovani Fond B92 imaju višegodišnje iskustvo filnatropskog i humanitarnog rada.

ONAsnaživanje

fondb92

Projekat ONAsnaživanje je usmeren na ekonomsko osnaživanje žena koje su preživele nasilje. 

Vremeplov

Vremepolov – obrazovanje o kulturi sećanja.

Poplave 2014

Desetine hiljada porodica sa bebama i malom decom je ugroženo!