Pokretu za brigu o starima 65+

Pokret za brigu o starijima 65+ humantarna je akcija Fonda B92 pokrenuta sa idejom da se okupi širok front ljudi dobre volje rešenih da ulože svoje vreme, znanje, rad i sredstva u poboljšanje položaja starijih ljudi u Srbiji. Iz dana u dan, Pokret 65+ raste, pridružuju mu se pojedinci svih uzrasta, državne institucije, nevladine organizacije, mala i velika preduzeća i donatori.

U prvoj fazi akcije, Pokret 65+ prikuplja sredstva za zbrinjavanje najugroženijih starijih osoba. Ovaj aktuni problem, rešava se u saradnji sa organizacijama civilnog sektora koje se već bave brigom o starijoj populaciji, kao i sa državnim i lokalnim institucijama u čijoj je nadležnosti ova oblast. Ove aktivnosti odvijaju se kroz nabavku hrane i ogreva, najneophodnijeg medicinskog materijala, te pružanjem nege nemoćnima.

Nije, međutim, samo materijalna pomoć važna. Pokret 65+ ima za cilj podizanje svesti i stvaranje sistema podrške. Sa tom idejom nastao je slogan akcije “Stari nisu stvari”. Kampanja Pokreta skreće pažnju na različite probleme starijih. Međutim, u njoj se priča i o njihovim iskustvima, znanjima, veštinama, potrebama i željama, sa idejom da se pokaže da stariji nisu teret, već bogatstvo našeg društva, da imaju još toliko toga da kažu, urade, podele, da treba poštovati i ceniti njihovu mudrost, znanje, vrline i vrednosti, onako kao što bismo želeli da nas poštuju kada ostarimo.

Više informacija o Pokretu 65+ možete pronaći na adresi pokret65plus.org

Žiro račun za uplate: 

Banka Intesa, 160-280242-49 

Ili pošaljite SMS na 1651. 
Cena SMS-a je 100 dinara sa PDV-om za sve mreže.

Jer, stari nisu stvari.

Vesti - Pokret 65+

1.10.2014.

Godinu dana Pokreta 65+ za brigu o starijima

Pre tačno godinu dana, na međunarodni Dan starijih, Fond B92 je u saradnji sa marketinškom agencijom Leo Burnett započeo akciju "65+, Pokret za brigu o starijima", pod sloganom "Stari nisu stvari". Akcija je krenula medijskom kampanjom koja je imala za cilj da pruži inspiraciju i ohrabrenje da život u poznijem dobu može i treba da bude sadržajan i kvalitetan, ali i da skrene pažnju na probleme sa kojima se naši najstariji sugrađani svakodnevno susreću.
29.4.2014.

Pokret za brigu o starijima: Stiže pomoć u Kragujevac i Suboticu

Nove donacije i pomoć namenjeni najstarijim sugrađanima obezbeđene su za Kragujevac i Suboticu. Pokret 65+ i NLB Banka omogućili su donaciju za nabavku urgentnih paketa za po 50 najugroženijih penzionera koji žive u ova dva grada.
17.4.2014.

Stigla pomoć baka Julki

Neophodna pomoć za baka Julku Bandović konačno je prikupljena i na njenoj trošnoj kući ugrađeni su novi prozori i vrata.